Bures-dagen

ungkvinne med barn

Bures-dagen 27. oktober / Golggotmánu 27.b Giellavahkku/Språkuka 2022 markeres den 24-30.oktober over hele landet. I denne anledningen inviterer RomsaDál i samarbeid med Samisk Studentforening i Tromsø og Gáisi språksenter til at ALLE i Tromsø bidrar og deltar!   Vi oppfordrer folk i næringslivet, media, skoler, universitetet, barn, studenter og lærere, UNN sine ansatte, kommune og […]

«Jævla samer» på fotballbanen

Rasisme, hets og diskriminering innenfor idretten er ikke noe nytt, men holdningene og reaksjonene til det har endret seg over tid. Vi har nå kampanjer, organisasjoner og prosjekter som aktivt jobber imot mobbing, rasisme, hets, diskriminering og vold på fotballbanen.

Betydningen og bruk av RomsaDáls logo

RomsaDál logo og betydning

RomsaDáls logo symboliserer moderne dialog om, rundt og på samisk og norsk kultur og språk. I logoikonet ser man en stilisert samisk sol plassert inn i en forenklet snakkeboble. Den samiske solen bryter ut av snakkeboblen for å illustrere grensene man nå ønsker å bryte.

RomsaDál video

RomsaDal Logo Farge Svart Hvit bakgrunn

Via denne videoen illustreres det at det nord samiske språket i Tromsø bør inkluderes og vises frem med stolthet. Norsk og samisk er likeverdige språk ifølge sameloven.

4 nye måneder med RomsaDál!

Frøydis Dalseng fra Troms Kraft, Elle Nystad fra RomsaDál og Stein-Gunnar Bondevik fra Troms Kraft

RomsaDál startet opp i januar, med ei målsetting om økt positivitet og synlighet rundt samisk språk, kultur og identitet. Nå fortsetter prosjektet med 4 nye måneder (ut august 2022), takket være gode samarbeidspartnere. RomsaDál er et viktig arbeid. Takket være midler fra Sametinger, har RomsaDál hatt en prosjektleder ansatt i fire måneder i 100% stilling. […]