Betydningen og bruk av RomsaDáls logo

RomsaDáls logo symboliserer moderne dialog om, rundt og på samisk og norsk kultur og språk. I logoikonet ser man en stilisert samisk sol plassert inn i en forenklet snakkeboble. Den samiske solen bryter ut av snakkeboblen for å illustrere grensene man nå ønsker å bryte.

Logoen er designet og produsert av Vinter Borge og Kjetil Fla Gjersvold fra Benzin AS.

RomsaDáls logo symboliserer moderne dialog om, rundt og på samisk og norsk kultur og språk. I logoikonet ser man en stilisert samisk sol plassert inn i en forenklet snakkeboble. Den samiske solen bryter ut av snakkeboblen for å illustrere grensene man nå ønsker å bryte.

 

Primærlogo

RomsaDáls logo består av et ikon og navnet skrevet med profilfonten.
I spesielle tilfeller kan ikonet brukes alene. Logoen kommer i to versjoner, en vertikal med ikonet over typografien og en horisontal med ikonet etter typografien.

Den vertikale logoen skal benyttes dersom mulig og hensiktsmessig.

RomsaDál logo

RomsaDál logo

 

Sekundærlogo

Logoen kan også presenteres i helsort eller helhvit. Dette kan spesielt benyttes på flater der farger ikke er tilgjengelig, eller om logoen skal plasseres på et bakgrunnselement med mange farger og mye støy for å forbedre logoens leselighet.

RomsaDál logo

RomsDál logo

Logoregler

Logo regler

Vi ønsker at alle samarbeidspartnere tar i bruk av logoen!

Om man ønsker å ta i bruk av RomsaDál sin logo så skal disse reglene følges:

Logoen skal aldri komme i konflikt med andre elementer. Sørg alltid for å ha luft rundt logoen lik høyden på “R” i logo typografien.

Det er ikke tillatt å erstatte fonten i logo typografien.

Man skal ikke uproporsjonalt skalere eller rotere logoen.

Logo ikonet skal presenteres med fyll farge. Det er ikke tillatt å justere fargene i logoen.

 

Fargebruk

fargebruk av logo

Profilens primærfarger er RomsaRød og RomsaGul. Romsarød er hovedfargen som kan brukes som aksent farge for å utheve knapper, viktige budskap og iøynefallende elementer.

RomsaGul kan benyttes som en komplementær farge for å understreke budskap.

 

Sekundær- farger

Sekundærfargene Grå og Blå kan benyttes der ekstra farger behøves. Sort, hvitt og grå i forskjellige toner kan også benyttes.

sekundærfarger på logo

 

Typografi

Profilens primærfont er BC Alphapipe. Denne fonten kan fritt lastes ned fra forskjellige skybaserte tjenester som for eksempel adobe typekit.

BC Alphapipe skal benyttes for titler, overskrifter og andre elementer som krever korte tekster.

Profilens sekundærfont er Verdana. Verdana kan brukes som brødtekst og for tekster med liten punktstørrelse.

RomsaDál typografi

 

Grafiske elementer

Elementene fra logo-ikonet kan brukes separat som grafiske elementer for å forsterke profilen.

Konseptet med kvadratiske eller rektangulære former med tre avrunede hjørner skal være gjennomgående på alt fra bilderammer til knapper på nettsider.

Snakkeboblen i logoikonet kan enkelt gjenskapes ved å

kombinere en sirkel og et kvadrat.

Grafiske elementer

 

 

 

 

 

RomsaDal er et prosjekt som jobber for å tilby og fremheve samisk språk i Tromsø.

Les mer

Bures-dagen

Bures-dagen 27. oktober / Golggotmánu 27.b Giellavahkku/Språkuka 2022 markeres den 24-30.oktober over hele landet. I denne anledningen inviterer RomsaDál i samarbeid med Samisk Studentforening i

Les mer

«Jævla samer» på fotballbanen

Rasisme, hets og diskriminering innenfor idretten er ikke noe nytt, men holdningene og reaksjonene til det har endret seg over tid. Vi har nå kampanjer, organisasjoner og prosjekter som aktivt jobber imot mobbing, rasisme, hets, diskriminering og vold på fotballbanen.

Les mer