RomsaDál video

Via denne videoen illustreres det at det nord samiske språket i Tromsø bør inkluderes og vises frem med stolthet. Norsk og samisk er likeverdige språk ifølge sameloven.

Kamerakvinne: Alva Norvang

Produsent: Elle Nystad

Kvinne i videoen: Elle Nystad

 

 

Via denne videoen illustreres det at det nord samiske språket i Tromsø bør inkluderes og vises frem med stolthet. Norsk og samisk er likeverdige språk ifølge sameloven.

§ 5 Samisk –  språklov:  Samiske språk er urfolksspråk i Noreg. Samiske språk og norsk er likeverdige språk. Dei er jamstilte språk etter sameloven kapittel 3.

Disse lovene må vi ikke glemme.

Vi må heller ikke glemme hvor mye dette betyr for de samiske språkene i Norge.

Det betyr så mye for en å se at det samiske synes i det offentlige rom. Bare et lite ord, eller en setning. Det bringer en tilhørighetsfølelse, glede og at man blir inkludert.

Samisk språksynlighet er også viktig å vise frem til majoritetsbefolkningen. For å vise at norsk og samisk er likeverdige språk.

RomsaDal er et prosjekt som jobber for å tilby og fremheve samisk språk i Tromsø.

Les mer

Bures-dagen

Bures-dagen 27. oktober / Golggotmánu 27.b Giellavahkku/Språkuka 2022 markeres den 24-30.oktober over hele landet. I denne anledningen inviterer RomsaDál i samarbeid med Samisk Studentforening i

Les mer

«Jævla samer» på fotballbanen

Rasisme, hets og diskriminering innenfor idretten er ikke noe nytt, men holdningene og reaksjonene til det har endret seg over tid. Vi har nå kampanjer, organisasjoner og prosjekter som aktivt jobber imot mobbing, rasisme, hets, diskriminering og vold på fotballbanen.

Les mer