Tromsø bru, fjell og ishavskatedralen

Om RomsaDál

RomsaDál

RomsaDál betyr TromsøNå på Nord-Samisk. RomsaDál ønsker med positiv påvirkning å få flere samiske skilt, økt samisk språkbruk og synlighet i Tromsø by. Med oss har vi en rekke samarbeidspartnere som Tromsø Idrettslag, språksenteret Gáisi, Samisk Student Forening, RomsaNoereh, Samisk foreldrenettverk og Tromsø Sameforening. Sammen med fantastiske partnere som jobber aktivt for det samiske i Tromsø har vi med oss stødig og sikker støtte for RomsaDál.

Tromsø har tidligere sagt nei til samehets, rasisme og diskrimingering via #DoarvaiDál/#Noknå kampanjen. RomsaDál tar dette et steg videre, og går inn for å få med Tromsø sine idrettslag, bedrifter, næringsfolk og organisasjoner. Største ønsket til RomsaDál er at stolthet omkring det samiske skal løftes blant alle i Tromsø.

Karasjok kofte, sjal og skinnbelte

Foto: Nicole Sowerby

domkirken i Tromsø

Bli med i RomsaDál

Ønsker din bedrift, idrettslag eller organisasjon være med å synliggjøre det samiske språket? Bli samarbeidspartner