Bures boahtin
RomsaDál

Mii lea RomsaDál?

RomsaDál áigumuš lea loktet sámegiela árvvu álmmolaš lanjain vai rámivuohta sámiide lassána Romssa gávpogis.

Mii háliidat ahte sámegiella galgá oidnot, gullot ja čájehuvvotRomssa gávpogis.

Danin mii dárbbašat ahte du fitnodat, doaimmahus, valáštallanjoavku ja organisašuvdna searvá prošektii!

Dalle leat don mielde loktet ja nannet sámi Romssas, go válddát sámegiela atnui neahtasiiddus, bargoeallimis ja gávpogis.

RomsaDál lea dehálaš bargu eastadit sámivaši, go dalle olmmoš normalisere ja čájeha ahte fátmmasta sámi ja sámegiela.

RomsaDál/TromsøNå du doaimmahussii, fitnodahkii, valáštallanjoavkui dahje organisašuvdnii!

RomsaDal Ikonat

Ođđasat

RomsaDal Logo čáhppes ivdni vilges duogáš

RomsaDál video

Dán video bokte háliidat mii govvidit ahte davvi sámegiella galggašii fátmmastuvvot Romssa gávpogis rámivuođain. Sámelágas čuožžo ahte dárogiella ja sámegiella leaba dásseárvosaš gielat.

Loga eanet
Frøydis Dalseng fra Troms Kraft, Elle Nystad fra RomsaDál og Stein-Gunnar Bondevik fra Troms Kraft

4 ođđa mánu RomsaDál:ain!

RomsaDál vuođđuduvvui ođđajagimánus, ulbmil prošeavttain lea positiivalaččat čalmmustahttit sámegiela, kultuvrra ja identitehta. Dál joatká prošeakta ođđa 4 mánuin (olles borgemánu 2022 rádjái), ollu dan sivas

Loga eanet
Tromsø bru, fjell og ishavskatedralen

Šatta ovttasbargi

Váldde oktavuođa ja searvva mielde! Searvva don ge čálmmustahttit Sámegiela ja gievrrodahte rámivuođa sámiide.

TIL logo ja govva Tom Høglis ja RomsaDal logo ja govva Elle Nystadas

Geat čohkkájit RomsaDál njunnošis?

RomsaDál ovttasbargá iešguđetge aktevrrain, Gii jođiha ja doarju prošeavtta?