Bakgrunnen for prosjektet RomsaDál

RomsaDál ble lansert i januar 2022 for å spre stolthet over Tromsø som samisk by. For å øke trivsel og forebygge samehets. Målsettingen er å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv gjennom positiv samisk synliggjøring.

Bakgrunnen for at prosjektet ble startet i år i nyåret er fordi, på slutten av 2020, ble en kampanje kalt for #DoarváiDál/#noknå lansert. Det var da Tromsø by sa nei til samehets. Denne kampanjen startet da en ung samisk kvinne ble hetset fordi hun snakket samisk i bussen. Moren hennes postet et innlegg om hendelsen på Facebook og saken gikk viralt nasjonalt. #DoarváiDál kampanjen gikk ut på å synliggjøre og stå opp imot samehets, diskriminering og rasisme. Tromsø er jo en by hvor det bor mange samer, og i Tromsø oppleves det samehets dessverre. Det er noe Tromsø ikke kan være bekjent av. Og nå er RomsaDál prosjektet lansert, og det er for å ta dette et steg videre- vi ønsker at barn og unge skal føle seg velkomne, akseptert og anerkjent i Tromsø som samisk by. Vi skal gjennom dette prosjekt spre stolthet om Tromsø som samisk by, for å øke trivsel og forebygge samehets. Målsettingen er å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv gjennom positiv samisk synliggjøring.

RomsaDal Logo Farge

Det viktigste for oss er å få stor-samfunnet med på å øke stoltheten omkring det samiske. Så i desember så inviterte vi en rekke folk i næringslivet, bedrifter, virksomheter, organisasjoner, idrettslag og mange fler på kick-off møtet hvor vi presenterte prosjektet til dem for å få de med. I dag så har vi hele 12 samarbeidspartnere som vil være med å bidra i prosjektet. Og vi får stadig flere med på prosjektet.

Det er Tromsø Idrettslag som er formell eier av prosjektet, og det er Sametinget som har finansiert prosjektet. Tromsø IL er den perfekte eieren av prosjektet fordi TIL ser, hører og bryr seg om alle i samfunnet i Tromsø. Det er i samsvar med idrettens ånd at alle skal trives, fungere og samarbeide i lag. Tromsø Idrettslag skaper gode relasjoner og skal være en arena for alle sammen. Idrettens ånd burde være et utgangspunkt for organiseringen av storsamfunnet, hvor ulike folkegrupper skal fungere sammen. Så det kunne ikke vært et bedre formell eier av det her prosjektet enn TIL.

 

 

 

RomsaDal er et prosjekt som jobber for å tilby og fremheve samisk språk i Tromsø.

Les mer

Bures-dagen

Bures-dagen 27. oktober / Golggotmánu 27.b Giellavahkku/Språkuka 2022 markeres den 24-30.oktober over hele landet. I denne anledningen inviterer RomsaDál i samarbeid med Samisk Studentforening i

Les mer

«Jævla samer» på fotballbanen

Rasisme, hets og diskriminering innenfor idretten er ikke noe nytt, men holdningene og reaksjonene til det har endret seg over tid. Vi har nå kampanjer, organisasjoner og prosjekter som aktivt jobber imot mobbing, rasisme, hets, diskriminering og vold på fotballbanen.

Les mer