RomsaDál holdt foredrag på UiT for fremtidige lærere

RomsaDál har vært på UiT i Tromsø å holdt foredrag for lærerstudenter. Det er utrolig viktig at fremtidige lærere kjenner til samiske barn og unge sin kultur, tenkemåte og forholdet til det samiske språket på skolen.

RomsaDál var nylig på Lærerutdanning ved UiT – Norges arktiske universitet hos Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPUY) sine studenter.

Prosjektleder Elle Nystad holdt foredrag om RomsaDál prosjektet, samisk språk, kultur og identitet. Foredraget var praktisk rettet mot skole og elever.

 

RomsaDál prosjektet sitt hovedmål, bakgrunn og utvikling ble presentert til studentene på starten av foredraget.

Nystad fortalte videre at det samiske bør normaliseres i Tromsø hvor den samiske befolkningen er stor, og at det samiske ikke skal oppfattes som «eksotisk» for stor-samfunnet.

For å oppnå dette så trenger vi kunnskapsløft om samers situasjon i dag, samisk historie, forståelse for kulturen og samer sin tenkemåte. Dette bør bli noe alle skoler skulle hørt og lært mer om, både i grunn-, ungdom- og videregåendeskoler, men også på høyskoler og universiteter over hele landet.

 

Prosjektleder Elle snakket også om anti-rasistisk arbeid i undervisning med det samiske perspektivet, hvor hun nevnte Kristin Gregers Eriksen sin forskning i anti-rasistisk arbeid i undervisning. Det å undervise om kulturforskjeller ender nødvendigvis IKKE rasisme og diskriminering.

«I hennes forskning ble det observert for eksempel hvordan undervisning om samisk kultur og historie på en skole uten tilknytning til samisk kultur, førte til reproduksjon av stereotypier heller enn økt forståelse.»

studenter og ansatte på UiT i Tromsø

Samiske unge og barn ønsker å bli møtt med respekt og forståelse. Hvis man skal forstå samisk kultur og språk, så er det viktig å kunne forholde seg til den samiske tenkemåten. Samer har en helt annen tenkemåte enn de vestlige. Samer har for eksempel. sterk tilknytning til naturen og er ofte grunnmuren for å forklare hvorfor ting er som de er.

 

Etter foredraget så hadde prosjektleder Nystad samtale med studentene om de føler seg trygg på å inkludere det samiske i de fagene de skal undervise i. Mange svarte at de skulle ønske de kunne mer og visste mer. Det var også studenter som ville så veldig gjerne inkludere det samiske mer i undervisningen, men visste ikke hvor man skal starte og hvilke ressurser man skal bruke.

 

Nystad og studentene diskuterte også at det skulle vært mulig for alle på ungdoms-og videregåendeskole å velge en av de tre samiske språkene (lule, sør og nord) på skolen enten som 3, 4 eller som fremmedspråk fremfor de utenlandske språkene som elever får tilbud om å lære i dag (spansk, tysk, fransk, osv..).

 

Det er utrolig viktig at fremtidige lærere kjenner til samiske barn og unge sin kultur, tenkemåte og forholdet til det samiske språket på skolen.

RomsaDal er et prosjekt som jobber for å tilby og fremheve samisk språk i Tromsø.

Les mer

Bures-dagen

Bures-dagen 27. oktober / Golggotmánu 27.b Giellavahkku/Språkuka 2022 markeres den 24-30.oktober over hele landet. I denne anledningen inviterer RomsaDál i samarbeid med Samisk Studentforening i

Les mer

«Jævla samer» på fotballbanen

Rasisme, hets og diskriminering innenfor idretten er ikke noe nytt, men holdningene og reaksjonene til det har endret seg over tid. Vi har nå kampanjer, organisasjoner og prosjekter som aktivt jobber imot mobbing, rasisme, hets, diskriminering og vold på fotballbanen.

Les mer